Lot paralotnią za wyciągarką – jakich zasad należy przestrzegać?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Holowanie i lot paralotnią może być bezpieczny tylko wtedy, jeśli zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności. Oto kilka porad, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo!

Procedura przed lotem

Przed rozpoczęciem startu należy dokładnie sprawdzić całe wyposażenie. Jak podkreślają eksperci, jednym z najważniejszych elementów, które należy szczegółowo sprawdzić, jest zapięcie uprzęży.

Zawodnik przed wylotem powinien sprawdzić, czy taśmy są dobrze zapięte w uprzęży, szczególnie taśmy udowe, oraz upewnić się, że karabinki z wpiętymi taśmami nośnymi są prawidłowo zabezpieczone. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wszystkie elementy skręcane i stan wyczepu, ponieważ w wyniku mikro drgań występujących podczas lotu zbyt słabe wiązania mogą się rozwiązać i doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Przed rozpoczęciem procedury startu warto także sprawdzić poprawność łączności radiowej.

Lot paralotnią za wyciągarką – jak wygląda start?

Procedura startu lotu paralotnią rozpoczyna się od komendy, jaką wysyła pilot kierownikowi startu. Po sygnale kierownik podaje informację operatorowi wyciągarki, który uruchamia sprzęt. Sprawna komunikacja jest w tym procesie niezwykle istotne, dlatego warto upewnić się, że wszystkie sygnały są znane uczestnikom lotu.

Jedną z praktyczniejszych porad jest wskazówka, aby nie używać komendy start. Pilot porozumiewający się za pomocą radia może spotkać się z zakłóceniami i słowo „start” w łatwy sposób może zostać pomylone z „stop”. Z tego względu zaleca się używanie komendy „jazda” która nawet podczas zakłóceń nie zamieni się w „stop”. Rozpoczynając lot, należy także pamiętać, by nie odrywać się od podłoża, zanim powietrze w całości nie wypełni czaszy, która znajdzie się na wysokości głowy pilota.

Lot na holu

W pierwszej fazie holowania pilota z paralotnią osiągana prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s. W prawidłowo przeprowadzonym procesie pilot powinien zacząć się powoli unosić na maksymalną wysokość około 80 metrów. Zadaniem pilota jest nieustanne sprawdzanie, czy znajduje się w pozycji prostopadłej do wyciągarki, a czasza paralotni ustawia się do toru pod kątem 90 stopni. Wszelkie nieprawidłowości związane z błędną pozycją należy w czasie lotu regulować za pomocą sterówek.

Paralotnia będzie reagować na zmiany kierunku z lekkim opóźnieniem, jednak dzięki temu nie istnieje tak duże ryzyko wykonania gwałtownych ruchów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu pilota. W holowaniu paralotni należy też pamiętać o tym, że skrzydło pozostaje z tyłu sprzętu, a kąt odchylenia paralotni będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem wysokości, na której znajduje się pilot.

Lot paralotnią za wyciągarką – dodatkowe wskazówki

Przed każdym lotem warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i procedurę postępowania w razie sytuacji awaryjnej. Dobrze przyswojona wiedza może okazać się nieoceniona w sytuacji zagrożenia. Eksperci podkreślają także, że osoby rozpoczynające swoją przygodę z lotem na paralotni za wyciągarką powinny dokładnie wyczuć moment, w którym mogą się wypiąć i poczekać, aż skrzydło wyjdzie za głowę i przejdzie do tryb normalnego lotu.

Po odczepieniu się od wyciągarki należy dokładnie upewnić się, że żaden element wyposażenia nie zaczepił się o strój czy element sprzętu pilota. Jeśli chcesz latać regularnie, przygotuj sobie checklistę, dzięki której w łatwy sposób zapamiętasz kolejność wszystkich elementów procedury przygotowania, startu, holowania i lotu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*